Regler

Här hittar du regeltillägg och regler som inte ”fick plats” i den regelbok du köper i butik. Alla spelare är varmt välkomna att mejla regelförslag till Tassar & Morrhår. Ifall vi tycker om regeln kommer vi att publicera den.

Blandraser i Större Tassar & Morrhår – Enkla regler för hur du skapar och spelar blandraser i Större Tassar & Morrhår.

Förenklad Tassar & Morrhår – Förenklade regler för de allra yngsta eller de som bara vill spela med mycket enkla regler. Det går lika bra att spela alla publicerade äventyr med dessa förenklade regler som med originalreglerna.

Hjältepoäng i Tassar & Morrhår – Läs allt du behöver veta för att spela vildare och äventyrligare äventyr, som fortfarande tillåter rollpersonerna att överleva med svansarna intakta.

Nya arter till Större Tassar & Morrhår – Regler för 11 nya arter du kan spela i Större Tassar & Morrhår.

Regelsammanfattning av Tassar & Morrhår – En tydlig sammanfattning av spelreglerna och vilka sidor i regelboken du som spelledare eller spelare kan hitta dem.

Regler för moderna antropomorfa spelvärldar – En uppsättning regler som tillåter dig att spela Tassar & Morrhår i en antropomorf spelvärd där djuren är lika stora som oss och lever ungefär som vi människor gör idag.

Regler för moderna eldvapen – Här beskrivs hur moderna eldvapen fungerar i T&M. Allt du behöver för att utsätta dina spelares karaktärer för en kittlande eldstrid.

Svårighetsgrader i Tassar & Morrhår – Regler för hur du som SL kan variera rollpersonernas chans att lyckas med manövrar beroende på hur svåra de är att genomföra.